A A A

Na terenie domu

Warunkiem skutecznego oddziaływania na dziecko jest systematyczna praca w szkole i w domu.
Rodzice powinni umiejętnoe zachęcać dziecko do pracy. W pokonywaniu trudności dziecka może pomóc akcentowanie jego
mocnych stron i odniesionych przez dziecko sukcesów.
Swoją postawą rodzice mogą wzbudzać w dziecku wiarę w to, że trudności można pokonać wytrwałą i systematyczną pracą.
Należy zachęcać dziecko do rozmów o jego oprażkach i osiągnięciach, dawać wsparcie oraz poczucie bezpieczeństwa.

Rodzice powinni:

 

 • zrozumieć problem dziecka (dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje właściwie ukierunkowanej pomocy);

 

 • poznać jego mocne strony;

 

 • umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania;

 

 • zapewnić mu warunki do pracy;

 

 • wzmacniać pozytywnie, czyli nagradzać pochwałą nawet za drobne sukcesy. Nadzorować systematyczną pracę;

 

 • analizować trudności;

 

 • nauczyć stałego korzystania ze słowniczka ortograficznego;

 

 • czytać wspólnie z dzieckiem;

 

 • pobudzać u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności;

 

 • ćwiczyć pisanie z pamięci;

 

 

Rodzice nie powinni:

 

 • tłumaczyć trudności dziecka wyłącznie lenistwem;

 

 • porównywać z rówieśnikami czy rodzeństwem;

 

 • liczyć na natychmiastowe efekty;

 

 • krytykować i ośmieszać;

 

 • podważać autorytetu nauczycieli i terapeutów;

 

 • usprawiedliwiać niechęci do wykonywania ćwiczeń;

 

 • odrabiać za dziecko prac domowych;

 

 • poprawiać błędów w pracach pisemnych (dziecko powinno nauczyć się pracować ze słownikiem ortograficznym).Praca z dzieckiem wykazującym trudności w nauce czytania i pisania wymaga ćwiczenia tych umiejętności. Rodzic podejmujący się kierowania pracę dziecka powinien mieć świadomość, by jego zaangażowanie nie przyniosło skutków odwrotnych do pożądanych.

 Ćwiczenia w czytaniu:

 

 • wybierz interesujący tekst;

 

 • pamiętaj, że do ćwiczeń najlepsza jest książka, która ma większy druk i kolorowe ilustracje;

 

 • wiedz, że dobry humor Twój i dziecka przyspieszy postępy w czytaniu;

 

 • sam zacznij czytać dziecku!

 

 • niech dziecko wskazuje palcem słowa, które przeczytasz na głos;

 

 • czytając dziecku podkreślaj tonem ich znaczenie;

 

 • dostosuj szybkość czytania do możliwości śledzenia tekstu przez dziecko;

 

 • nie ponaglaj dziecka podczas czytania;

 

 • czytaj z dzieckiem na zmianę. Stopniowo długość fragmentów czytanych przez dziecko powinna rosnąć;

 

 • korzystaj z pomocy technicznych. Dziecko może nagrać sobie jak czyta, a następnie odsłuchać nagranie;

 

 • sprawdzaj co jakiś czas, czy dziecko rozumie czytany tekst. Jeżeli nie, zawsze możecie wrócić do danego fragmentu;

 

 • sięgnij do książek mówionych. Podczas słuchania dziecko powinno równocześnie śledzić wzrokiem tekst książki.Ćwiczenia w pisaniu:

 

 • zezwalaj na pisanie ołówkiem. Ułatwi to poprawianie błędów;

 

 • unikaj podkreślania dostrzeżonych błędów. Zaznaczj tylko ich liczbę na marginesie linii, w której się pojawiły;

 

 • poleć dziecku, aby samo znalazło błędy, korzystając ze słownika ortograficznego;

 

 • odszukane błędnie zapisane wyrazy dziecko powinno napisać poprawnie tworząc z nimi zdania;

 

 • pomóż dziecku utrwalić zasady pisowni, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne przy użyciu słownika ortograficznego;

 

 • w młodszych klasach nie stosuj dyktand, czyli pisania ze słuchu. Zastą je pisaniem z pamięci - uczeń zapoznaje się tekstem, zapamiętuje zdanie, a nastęnie zakrywa je i pisze z pamięci;

 

 • najlepiej, gdy dziecko zapisuje wypowiedź pisemną w brudnopisie. Po omówieniu z rodzicem przepisuje pracę do zeszytu, a rodzic jeszcze raz sprawdza jej poprawność'

 

 • jeśli twoje dziecko jest leworęczne, zadbaj by miało swobodę ruchów i odpowiedno ułożny zeszyt.
Przedstawione materiały pochodzą z pozycji przygotowanej przez M. Bogdanowicz i R. Czabaj specjalnie dla poradni psychologiczno - pedagogicznych - "Jestem rodzicem dziecka z dysleksją - najważniejsze informacje i wskazówki do pracy"  we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji oraz Wydawnictwem Pedagogicznym OPERON Sp. z o.o.