A A A

Na terenie szkoły

Uwagi dotyczące postępowania wobec ucznia z dysleksją rozwojową:

1.Oceniać osiągnięcia we właściwy sposób. Udzielać pochwały po każdej poprawnej odpowiedzi, natomiast unikać stawiania ocen za odpowiedzi słabe i nie na temat.

2.Oceniać wiadomości ucznia głównie na podstawie wypowiedzi ustnych.

3.Oceniać wysiłek ucznia, a nie efekty włożonego trudu w wykonanie zadania.

4.Dawać uczniom do zrozumienia, że oczekujesz większych osiągnięć.

5.Nie ponaglać podczas czytania czy pisania, uczeń potrzebuje więcej czasu na analizę i  syntezę czytanego i pisanego tekstu (szczególnie na testach i sprawdzianach).

6.Cierpliwie czekać aż uczeń odpowie. Jeżeli odpowie źle, należy naprowadzić go na trop, a potem zadać pytanie pomocnicze.

7.Ograniczyć partię zadawanego do nauki tekstu czytanki lub wybrać taki tekst, aby był dostosowany do aktualnych umiejętności ucznia.

8.Zezwolić na pisanie ołówkiem, aby łatwiej było poprawić błędy.

9.Szczególną troską otoczyć uczniów leworęcznych (zadbać, aby mieli swobodę ruchów oraz odpowiednie ułożenie zeszytu i ręki przy pisaniu).

10.Upewnić się, czy uczeń zrozumiał odczytane złożone polecenia lub zadania tekstowe.

11.Stawiać jasno sformułowane pytania, nadmiar poleceń do wykonania w krótkim czasie wprowadza chaos informacyjny.

12.Odpytywać z miejsca, wywołanie do tablicy zwiększa napięcie emocjonalne i utrudnia myślenie.

13.Koncentrować swój krytycyzm na zadaniu, nie na uczniu. Mów: „Ten fragment powinien zawierać więcej konkretów”, a nie „Twój sposób pisania jest słaby”

14.Zwrócić uwagę na wzmożoną męczliwość dziecka i problemy z koncentracją uwagi.

 

 

15.Aby łatwiej kontrolować pracę, uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, gdyż to ośmiela i zachęca do zwrócenia się o pomoc.

16.Obserwować pracę uczniów, gdy wykonują samodzielne zadania. Wiadomo, że dyslektycy często gubią i nie wykonują zadań do końca. W takich przypadkach nie  należy wyznaczać następnego zadania, ale polecić dokończenia rozpoczętego.

17.Wyrabiać od najmłodszych lat nawyk pracy ze słownikiem ortograficznym.

18.Nie dopuszczać do sytuacji, aby uczeń nie pracował na lekcjach.

19.Bronić przez ośmieszaniem ze strony rówieśników.

20.Wydłużyć limit czasu na opanowanie zadanego materiału lub zadawać go małymi partiami, gdyż problemy z pamięcią utrudniają uczniom dyslektycznym naukę tabliczki mnożenia, dni tygodnia, nazw miesięcy, naukę wierszy.

21.W pracy z uczniem z dysleksją bazować na polisensorycznych (angażujących wszystkie receptory) metodach.

22.Przekazywać uczniom spostrzeżenia na temat ich pracy. Zauważać, że zrobili postępy, dostrzegać choćby częściowe sukcesy. „Sześć zadań na dziesięć jest dobrze rozwiązanych. Teraz potrzeba tylko, abyś popracował nad czterema”

 

 

23.Wydłużyć czas na czytanie lektur – podsunąć pomysł korzystania z „biblioteki książki mówionej”

24.Umożliwić korzystanie z dyktafonu na lekcji lub pozwolić na robienie notatek nielinearnych.

25.W klasach starszych zezwolić na pisanie prac kontrolnych na komputerze.

26.Raz w tygodniu przejrzeć zeszyty ucznia.

27.Nie dyskwalifikować prac pisanych nieczytelnie, uczeń powinien je przeczytać nauczycielowi.

28.Polecać stosowanie kolorowych pisaków i kredek, samodzielne tworzenie tabel, schematów, grafik, rysunków.

29.Egzekwować i nagradzać systematyczną pracę w domu


Materiały ze szkolenia prowadzonego przez p. Renatę Czabaj (obecnie przewodniczącą Głównego Zarządu PTD)