A A A

O mnie

Nazywam się Małgorzata Krakowska. Jestem pedagogiem terapeutą (nauczycielem dyplomowanym). Posiadam ponad 12 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Na co dzień pracuję w poradni psychologiczno – pedagogicznej. W swojej pracy zajmuję się m.in. profilaktyką, diagnozą i terapią uczniów z trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania oraz dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

Ukończyłam studia podyplomowe w zakresu Diagnozy i terapii pedagogicznej oraz Pedagogiki specjalnej – Oligofrenopedagogiki.
Otrzymałam dyplom ukończenia kursu I stopnia z zakresu Terapii i praktyki EEGBiofeedback w neuropsychoterapii prowadzonego pod kierownictwem naukowym dr n. med. Michaeli Pakszys.
Brałam udział w wielu szkoleniach, kursach doskonalących i konferencjach z zakresu specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksji), w uczeniu się matematyki (dyskalkulii), nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), dojrzałości szkolnej itp.

 

Od kilku lat jestem członkiem Częstochowskiego Oddziału Nr 5 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, w którym od maja 2008 roku pełnię funkcję sekretarza.

 

Od początu pojawienia się Programu Edukacyjno – Terapeutycznego ORTOGRAFFITI prowadzę systematyczne zajęcia dla uczniów z dysleksją i mających trudności w nauce czytania, pisania i ortografii na poziomie nauki w gimnazjum,a w miarę poszerzania się możliwości pracy w oparciu o Program w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Od niedawna prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów klas IV - VI z trudnościami w uczeniu się matematyki również w oparciu o ORTOGRAFFITI.
Pracę z dziećmi wzbogacam o autorskie i gotowe programy, pomoce i pomysły, które są skuteczną metodą w zapobieganiu, diagnozie i terapii  trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i nauce ortografii.