A A A

Objawy

Pierwsze objawy sygnalizujące możliwość wystąpienia u dziecka specyficznych trudności w nauce - dysleksji można zaobserwować już we wczesnym dzieciństwie.