A A A

Oferta

 • Terapia indywidualna

   

  * Terapia dla dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji.

  * Terapia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia).

  * Terapia dla dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia).

  * Terapia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV - VI szkoły podstawowej (dyskalkulia).    

  czytaj więcej

 • Terapia grupowa

   

  Zajęcia grupowe prowadzone wg Programu Edukacyjno - Terapeutycznego ORTOGRAFFITI - przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych mających trudności w nauce poprawnego czytania i pisania lub stwierdzone na podstawie badań psychologiczno - pedagogicznych specyficzne trudności - dysleksję, dysortografię lub dysgrafię.                                                                                                                     

  czytaj więcej

 • Oferta dla rodziców

 • Oferta dla nauczycieli